Prof. Igor Loskutov | Tohum Arşivleri

admin

Prof. Igor Loskutov

Tohum Arşivleri

27 Eylül 2017

SALT Galata

 

 

 

Arşivden Sonra? konuşma serisinin ikinci sezonunun ilk konuğu dünyanın en eski ve önde gelen tohum arşivlerinden biri olan St. Petersburg’daki Vavilov Enstitüsü (VIR). Enstitünün tahıl, yulaf ve arpa departmanının yönetmeni olan Prof. Igor Loskutov tohum arşivlerinin tarihçesi, ekolojik hayattaki önemi ve özellikle enstitünün Türkiye’den toplamış olduğu tohumlardan bahsediyor.

 

 

VIR hakkında:

Enstitü faaliyetlerine 1894 yılında Tatbiki Botanik Bürosu adı altında başladı. Kuruluşunun 75. yılı olan 1968 yılında ise Prof. Nikolai Vavilov’un adına aldı. Enstitü’nün tohum bankasında yaklaşık 380 bin kadar tohum ve kök örneği bulunmaktadır. Nikolai Vavilov 1924-1936 yılları arasında VIR’ın yöneticiliğini yapmıştır. Sovyet Rusya’nın en önde gelen botanist ve genetikçisi olan Vavilov, özellikle tohum ve tahılların orijinleri hakkındaki çalışmaları ile tanınmaktadır. Erken yaşlardan beri kendisini Rusya ve dünyada açlık sorununu bitirmeye adamış olan Vavilov, dünya nüfusunu daim ettirmek için özellikle tahılların geliştirmesi üzerine çalışmıştır. 1930’lu yıllarda Stalin’in koruması altındaki Lysenkoist kampanyanın hedefi olmuş ve sürgüne gönderilmiştir. 1943 yılında hapiste açlıktan ölen  Vavilov, hayatı boyunca 115 keşife çıkmıştır. Aralarında Afganistan, İran, Tayvan, İspanya, Cezayir, Filistin, Eritrea, Arjantin, Peru, Brezilya ve ABD’nin de bulunduğu 64 ülkeyi dolaşıp tohum topladı. VIR’in bilim adamları tarafından 1924-1926 yılları arasında Türkiye’de yürütülen keşifler neticesinde yaklaşık 10 bin adet tohum örneği toplanmıştır.

 

Prof. Igor Loskutov hakkında:

Prof. Loskutov VIR’in tahıl, yulaf ve arpa departmanının yönetmenidir. Aralarında N.I.Vavilov and His Institute başlıklı kitabın da olduğu birçok kitap ve bilimsel makalenin yazarıdır. Prof. Loskutov enstitünün 1985 ve 1989 yıllarında Türkiye’ye yaptığı ve bu coğrafyaya ait bir çok tohumun toplandığı keşiflerde görev almıştır. Halen St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nde Toprak Bilimi bölüm başkanıdır.