Hrant Dink Vakfı Kültürel Miras Ekibi Kültürel Mirasın Arşivlenmesi

admin

Hrant Dink Vakfı Kültürel Miras Ekibi’nden

Nagehan Uskan, Vahakn Keshishian ve Selin Sönmez

Kültürel Mirasın Arşivlenmesi

01 Şubat 2017

Hrant Dink Vakfı, Anarad Hığutyun Binası

 

Hrant Dink Vakfı Kültürel Miras Projesi ekibi, vakfın kuruluş tarihinden itibaren yürütülen kültürel miras projelerini ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde halen devam etmekte olan arşivleme ve sözlü tarih çalışmalarını anlatıyor. Konuşmada çevrimiçi bir interaktif arşiv olan Türkiye Kültür Varlıkları Haritası’nın oluşumu, işleyişi ve benzer arşivleme çalışmalarının zorlukları dinleyicilerle paylaşılıyor.

 

Hrant Dink Vakfı hakkında:

2007 yılında suikaste uğrayan Agos Gazetesi kurucularından Türkiyeli Ermeni gazeteci ve yazar Hrant Dink’in hatırasını yaşatmak amacıyla kurulan Hrant Dink Vakfı, diyalog, barış ve empati kültürünü geliştirmeyi amaçlar. Hrant Dink ile ilgili yazı, fotoğraf ve belgelerin toplanması, nesnel tarih çalışmaları, demokrasi ve çok kültürlülüğü desteklemek üzerine çalışan vakıf, yayıncılık ve arşiv çalışmaları da yürütmektedir. Kurulduğu günden bu yana kültürel miras çalışmalarını Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam ettirmekte olan Hrant Dink Vakfı, Türkiye Kültür Varlıkları Haritası ve Hafıza Mekânlarının Yaratıcı Şekilde Yeniden Kullanımı gibi projeleri sürdürmektedir. Bu çalışmaların neticesinde  vakıfla aynı adı taşıyan yayınevinden Ermeni ve Rum Kültür Varlıklarıyla Kayseri (2016), 2012 Beyannamesi: İstanbul Ermeni Vakıflarının El Konan Mülkleri (2012), Habap Çeşmeleri (2012) ve Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları (2016) gibi kitaplar yayımlanmıştır.