Prof. Dr. Zeynep Sayın | An-Arşiv

admin

Prof. Dr. Zeynep Sayın

An-Arşiv

11 Ekim 2017

Studio X

 

 

“Arşiv/ arkhe/ an-arkhe/ arşivin marjı/ albüm/ atlas/ şehadet/ sanat üzerine tefekkür”

 

İmge ve yazın bilimci Prof. Zeynep Sayın, arşivin ontolojisine dair konuşuyor. Arşivciliğin tarihteki ilk örneklerine uzanan konuşmada iktidarın hakikate hükmetme yetkisine dikkat çekiliyor. Sayın, sanat yapıtlarının belgelenemeyen durum ve olayları kayıt altına alırken kullandığı istisnai yöntemlere değiniyor. Arşivin olumsuzlaması olan “an-arşiv” kavramı üzerinden tertip ve tasnife dayalı geleneksel yöntemlerin zaafları tartışmaya açılıyor. Dinleyicilerin de katılımıyla gerçekleşen konuşmada Auschwitz toplama kampında yaşananlardan yola çıkarak kötülüğün kaynağı sorgulanıyor.

 

Prof. Zeynep Sayın hakkında:

 

İstanbul doğumlu, yazın bilimci, sanat kuramcısı ve öğretim üyesi. Aralarında İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nin de  bulunduğu birçok üniversitede farklı disiplinlerde ders verdi. Halen HGB Leipzig Üniversitesi’nde imge bilimi dersleri vermektedir. Defter dergisinin editörlerinden biri olan Zeynep Sayın’ın başlıca kitapları arasında Mithat Şen ve Beden Yazısı:1 (2003), İmgenin Pornografisi (2015), Kötülük Cemaatleri (2016) ve Ölüm Terbiyesi (2018) sayılabilir.